Petrovo malování - Malování

773 598 400

Rekonstrukce Chodby a malování společných prostor

Zpět

Kromě vnější revitalizace a zateplení domů je velmi důležitá rekonstrukce vnitřních prostor. Zajišťujeme komplexní rekonstrukce chodeb bytových domů, které výrazně přispívají ke kvalitnějšímu bydlení, prodlužují životnost objektů a navyšují hodnotu jednotlivých bytů.

Rekonstrukce Chodby a malování společných prostor

Více fotek

Postup při rekonstrukci chodby

Přípravné práce

Před samotném vymalováním bylo zapotřebí kompletně opálit limkroustu podél schodů. To dělámě za pomocí plynových a horkovzdušných pistolí. Horkovzušnou pistoli jsme museli použít hlavně kolem plynových měřidel, ostatní jsme opálili plynovou pistolí. Tato rekonstrukce chodby vyžadovala i kompletní oškrábání stěn a stropů. V některých částech byly zapotřebí i zednické práce (perlinka a dozdění některých narušených zdí). Následně jsme celou chodbu zpenetrovali. Po penetraci jsme na rekonstrukci chodby použili stěrku, abychom dosáhli úplně hladkých zdí oproti štuku, který je hrubý. Pak jsme stěrku kompletě vybrousili do roviny.

Malování chodby

Nejdříve jsme vymalovali první vrstvou s penetrací kompletně celou chodbu. Včechny horní a dolní části jsme vyštěrkovali a zbytek vyválečkovali, následně jsme celý postup zopakovali. Poté jsme nanesli linkroustu, která je odolná proti oděru a vodě. Výšku linkrousty jsme na žádost SVJ zvolili 130cm.

SVJ si vyžádalo pri malování a rekonstrukci chodby i vybroušení podlah z drceního mramoru a poté i lišty z mramoru podél zdí.Také sme kompletně nalakovali zábradlí a dřevěné madlo. Na to jsme použili kvalitní bezbarvý Lodní lak který je extrémně odolný.

Rekonstrukce a vymalování chodby trvala zhruba 2,5 měsíce.

Rekonstrukce Chodby a malování společných prostor Rekonstrukce Chodby a malování společných prostor Rekonstrukce Chodby a malování společných prostor
Petrovo malování

© 2023 Petrovo malování

Petr Kleňha, Čajkovského 13/1423, Praha 3, Telefon: 773 598 400